اقامت دائم قبرس Charlie Bookmarks
0
هشدار سفیر ایران به متقاضیان اخذ اقامت دائم در گرجستان از طریق خرید ملک

این نوشته در تاریخ 24 آگست 2017 برابر two شهریور 1396 ویرایش شد. قبل از تصرف نورستان توسط نیروهای عبدالرحمن خان در اواخر قرن نوزدهم که

Comments