0
chuẩn bị, Palm Garden sẽ đón nhận những cư dân đầu tiên đến nhận nhà sau đón Tết Đinh Dậu vào nằm 2017. ngày nay, dự án vẫn còn nằm trong GĐ hoàn thiện và đã công bố nhà mẫu vào một vài tháng đầu của năm 2016 nhằm

Comments