Published News

các dự án Novaland ledinhphong

https://tantranfban40.shutterfly.com/48

Công ty TNHH TM nên Nhơn hay Novaland được ra lập chánh thức hơn thị trường vô ngày 18/9/1992 bởi ông Bùi thành Nhơn sáng lập, hiện ông cũng chánh là chủ tịch của tập đoàn. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Novaland